ICDP

ICDP er et internationalt forebyggelsesprogram, der er udarbejdet af to norske psykologiprofessorer Henning Rye og Karsten Hundeide.

Tanken bag ICDP er ønsket om at udvikle kommunikationen samt relationen mellem barn og voksen. Her er fokus på tre forskellige dialogformer; Den følelsesmæssige, den meningsskabende/ udvidende og den regulerende dialog.

På baggrund af de tre dialogformer er der udfærdiget 8 samspilstemaer, som gør det muligt for den voksne at blive bevidst om, hvilken indvirkning samspillet og dialogen barn/voksen imellem har for det enkelte barn.

I Helsted Børnehus praktiseres samspilstemaerne i hverdagen på følgende måde:

  • Vi tager imod hvert enkelt barn med et ”godmorgen”, et smil, et knus osv.
  • Vi taler om det der rører sig i barnets hverdag og hvad der optager dem lige nu.
  • Vi ser det enkelte barn som værende unikt, og anerkender det for det, som det magter.
  • Vi vælger temaer til aktiviteter som tager udgangspunkt i børnenes interesser og deres forskellige udviklingstrin.
  • Vi sætter grænser for børnene, og hjælper dem med at indgå i sociale fællesskaber på en positiv måde.

Yderligere arbejder vi med videoklip som et redskab til at kunne reflektere over egne handlemåder og modtage kollega-feedback.

Ansvarlig redaktør
Michael Nielsen