Information til hjemmet

Nyhedsbreve og månedskalender udsendes via mail først på måneden for både børnehave og vuggestue.

Stuerne skriver informationer på tavlerne ved hver stue. Det er vigtigt at forældrene læser disse tavler da der kan så informationer om kommende dage.

Helsted Børnehus har en fælles tavle som hænger ved døren når man kommer ind i institutionen. På denne tavle er der bl.a. informationer fra kommunen, samt informationer om sygdomstilfælde i institutionen.