Historie

Helsted Børnehave blev oprettet i 1972 af en gruppe beboere, og har i løbet af årene gennemgået flere omstruktureringer i forhold til behovet i området.

Institutionen startede med at være en 52 børns børnehave med 2 børnehavegrupper og 1 småbørnsgruppe.

Sommeren 1982 nedlægges småbørnsgruppen, og der bliver nu 3 almindelige børnehavegrupper med 60 børn i alt.

Efter et par år viste det sig, at der var få børn i området (arbejdsløshed, sølvbryllupskvarter).

Institutionen kunne ikke fyldes op, og i stedet for, som nogle andre steder i kommunen, at lukke en stue, valgte vi, at komme med et udspil til Randers Kommune, og imødekomme børn og forældres behov for et pædagogisk tilbud til de yngste skolebørn.

Dette bevirkede at sommeren 1985 omstruktureredes børnehaven til at modtage 60 børn i alderen fra 3 år til og med 2. klasse. Navnet ændredes til Helsted Børneinstitution.

Frem til sommeren 1991 fungerede huset som integreret institution med børn som frekventerede Rytterskolen og Vestervangsskolen, da der 1. august 1991 blev etableret skolefritidsordninger ved ovennævnte skoler.

Den 1. september 1991 ændres vi igen til almindelig børnehave med 3 grupper med i alt 61 børn, samtidig valgte vi, at tage vores tidligere navn - nemlig Helsted Børnehave.

Som følge af den demografiske udvikling i området, valgte vi i 2004 at nednormere til 45 børnehavebørn fordelt på to grupper.

Fra 2006 udstykkes nye byggegrunde i Helsted området, dermed opstår behov for flere daginstitutionspladser. Det blev besluttet at bygge 2 vuggestuegrupper i forbindelse med Helsted børnehave. Til og ombygningen blev indviet i september 2008, og navnet blev ændret til Helsted Børnehus.

Ansvarlig redaktør
Michael Nielsen