Personale

10 pædagoger, 9 medhjælpere, 1 studerende i perioder, 1 køkkenassistent

Leder

    37 timer

Pædagog

    2x37 timer

Pædagog

    1x35 timer

Pædagog

    1x32 timer

Pædagog

    2x30 timer

Pædagog

    1x21 timer

Medhjælper

    1x36 timer

Medhjælper

    2x35 timer

Medhjælper

    2x32 timer

Medhjælper

    1x34 timer

Køkken

    1x35 timer

Studerende

   1x32,5 timer

Ansvarlig redaktør
Michael Nielsen