Børn med særlige behov

I Helsted Børnehus anskuer vi alle børn som små ”guldklumper” på hver deres unikke måde.

Ingen børn er sære - men alle børn er noget særligt.

Alle børn har ressourcer – men ikke altid de samme.

Ingen børn er ens, derfor skal alle børn ses som det barn det er, forstås som det barn det er, høres som det barn det er og anerkendes som det barn det er.

For at tilgodese det enkelte barns ressourcer og for at kunne tage hånd om specifikke vanskeligheder, må børn ofte behandles forskelligt – alt andet ville være uretfærdigt.

I Helsted Børnehus ønsker vi, at have fokus på de ressourcer som barnet har. Vi ønsker at bruge disse ressourcer som ”nøgle” til udvikling og læring. Vi tilstræber det sker i et rummeligt fællesskab efter princippet inklusion. Uanset hvilke specifikke behov et barn måtte have – som udgangspunkt.

Dette gælder for alle børn i Helsted børnehus, men i særdeleshed når der er tale om børn med særlig behov.

Ansvarlig redaktør
Michael Nielsen