Kerneværdier

Helsted Børnehus arbejder efter følgende kerneværdier:

 • Ansvarlighed
 • Udvikling
 • Helhed
 • Kvalitet
 • Brugerorientering

Ansvarlighed

Det betyder for os:

 • At der er en god struktur, hvor personalet er fleksibelt, engageret og hvor samarbejde og overblik er nøgleordene, således at hverdagen hænger sammen uanset hvad der sker af uventede ting.
 • At der foregår en åben og god kommunikation blandt personale, forældre og andre samarbejdspartnere.
 • Bevidsthed omkring at de opgaver hver især er tildelt, bliver opfyldt på den bedste måde for børn, personale, og forældre.
 • Bevidsthed omkring at opfylde institutionsplanens mål.

Udvikling

Det betyder for os:

 • At personalet holder/får mulighed for at holde deres faglighed ajour via kurser, bøger, Internet m.v., samt at hver enkelt selv er ansvarlig herfor.
 • At ”huset” er åbent og lyttende overfor ny viden, brugerindflydelse og konstruktiv kritik, men også reflekterer samt tager kritisk stilling til f.eks. nye pædagogiske retninger.
 • At udvikling sker gennem et godt arbejdsmiljø med en positiv indstilling, og hvor humor / livsglæde er en vigtig del.
 • At lære af sine fejl og drage fordel deraf.

Helhed

Det betyder for os:

 • At være bevidst om og kunne arbejde ud fra kerneværdierne og vores målsætning.
 • At der er en sammenhæng mellem teori og praksis.
 • At personalegruppen arbejder mod det fælles mål, hvor vi supplerer hinandens forskelligheder.

Kvalitet

Det betyder for os:

 • At der er tid til nærvær og at børn og voksne trives.
 • At skabe tilfredshed hos vores brugere – børn og forældre – ved på en så ansvarlig, engageret, fleksibel og initiativrig måde som muligt at udøve institutionsplanens mål.
 • At brænde for det man laver.

Brugerorientering

Det betyder for os:

 • Godt forældresamarbejde hvor åbenhed/imødekommenhed er i højsæde samt respekten for den enkelte. Vi tilstræber at sætte os i forældrenes sted ved. Eks.: Modtagelse om morgenen (se barnet) og afhentning om eftermiddagen.
 • God kommunikation både indadtil (personale, forældre og børn) og udadtil (kommunen, PPR, mv.).
 • At vi sørger for en god information via institutionsplan, forældremøder, tavlen, dokumentation og på hjemmesiden.
Ansvarlig redaktør
Michael Nielsen