Musik og bevægelse

En formiddag om ugen har vi musik og bevægelse. Børnene er aldersopdelt på tværs af stuerne. Dette gør vi for at imødekomme børnenes forskellige udviklingstrin. Vi synger sange og hører musik , hvor vi laver fagter, bevægelse og spiller på instrumenter.

Formålet med denne aktivitet er, at styrke børnenes motorik og sproglige udvikling samt deres kropsbevidsthed.