Forældresamarbejde

Forældremøder

Der afholdes forældremøder 1-2 gange om året:

  • Marts/april, hvor der evt. er besøg af foredragsholder og hvor der også er afsat tid til en snak i grupperne bagefter.
  • September/oktober, hvor der vil være valg til forældrebestyrelsen/forældreforening. Efter valget er der tid til dialog i grupperne om f.eks. hverdagen, pædagogik, trivsel eller hvad der måtte være ønske/behov for at drøfte.

I november er der forældremøde for forældre til de kommende børnehaveklassebørn. På mødet bliver der drøftet skolestart/modenhed, samt nogle af de krav der stilles til barnet i forbindelse med skolestart. Yderligere vil der blive givet en orientering om det førskolearbejde der foregår i børnehaven.

Der vil i løbet af året blive inviteret til ”forældrekaffe”, julehygge og en ”bedsteforældredag”.

Forældresamtaler

I barnets tid i Helsted Børnehus tilbyder vi følgende samtaler:

  • En når barnet har været i vuggestuen ca. 3 måneder. Her taler vi om hvordan starten er gået og hvordan vi og forældrene oplever barnet.
  • Inden barnet skal i børnehave vil der være en overleverings samtale hvor der deltager personale fra både vuggestue og børnehave.
  • For nye børn i børnehuset (børnehaven) efter ca. 3 måneder. Her taler vi om hvordan starten er gået og hvordan vi og forældrene oplever barnet. (For børn der ikke har gået i Børnehusets vuggestue).
  • Den sidste samtale inden barnet skal i skole. Her handler samtalen ud over den generelle udvikling, også om skole parathed.

Desuden vil der altid være mulighed for en samtale, hvis forældrene ønsker det, eller personalet finder det nødvendigt.

Ansvarlig redaktør
Michael Nielsen