Driftoverenskomst

Her kan I læse den driftoverenskomst som Helsted Børnehus har indgået med Randers Kommune.

Ansvarlig redaktør
Michael Nielsen